Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikool

VHK GÜMNAASIUMI KUNSTIERIALA sisseastumiskatsed

toimuvad 17. aprillil kell 11.00 - 15.00 kunstimajas Pühavaimu 8 IV korrus
(sissesaamiseks vajutada kella Põhikool või kunstimaja)

Katse toimub joonistamises (pliiats) ja maalimises (akvarell või kattevärv omal valikul). Mõlemi katse jaoks on aega 2 tundi. Katsete tegemiseks palun kaasa võtta oma materjalid A3 formaadis paber, pliiatsid, värvid(veetopse pole vaja).
VHK ÕPILASED SAAVAD MATERJALID KOHAPEAL. KÕIGIL KAASA VÕTTA KUNI 10 TÖÖD
(joonistused, maalid jt. tehnikad, tarbekunsti esemeid ei ole vaja)

PINGERIDA PANNAKSE KOKKU KOHAPEAL TEHTUD TÖÖDE JA KAASAVÕETUD TÖÖDE PÕHJAL.
EKSAMITULEMUSED PANNAKSE VÄLJA KODULEHEKÜLJELE

kunstieriala:Reet Reidak