M i i k a e l i   Ü h e n d u s

Vene 22, 10123 Tallinn, tel. 6996 113, fax: 6996 101

Tegevdirektor: Ingrid Meister
Email: ingrid@colleduc.ee

Miikaeli Ühendus on mittetulundusühing, mille 1994.a. asutasid Hariduskolleegiumi rajajad ja nende mõttekaaslased Vanalinna Hariduskolleegiumi Sihtasutisena eesmärgiga toetada ja arendada traditsioonilisel kristlikul maailmavaatel põhinevat kultuuri- ja hariduskeskkonda. Tegutsevate munitsipaalasutuste kõrvale uue juriidilise isiku loomise ajendiks oli vajadus eraldada tegevused, mida finantseeritakse munitsipaal- või riigieelarvest neist tegevustest, mis toimuvad erainitsiatiivil ja alternatiivsete finantseerimisallikate toetusel. Mittetulundusühing ei sõltu oma tegevuses ametnike või poliitikute vahetumisest ega muudest välistest teguritest. Miikaeli Ühenduse ja selle alafondide kaudu rajatakse kooli kultuuriajaloo kabinetti koos õppeprogrammidega, töötatakse välja uusi õppekavasid, -materjale ja meetodeid, valmistatakse lapsi ette kooliks; viiakse läbi õpetajate täienduskoolitust; korraldatakse kontserte, laste näiteringi, draama-, muusika ja kunstiõpet, restaureeritakse, remonditakse ja sisustatakse kooli ruume; luuakse puuetega lastele võimalusi õppetöös osalemiseks; tõstetakse esile tublisid õpetajaid ja õpilasi; toetatakse abi vajavaid lapsi ja perekondi jpm. Koos naabritega on algatatud liikumine ulatuslikuma kultuuri- ja vaimuelukeskuse — Ladina kvartali — rajamiseks Vene tänava piirkonda. Miikaeli Ühenduse vahendid kogunevad lastevanemate toetustest, erinevatest fondidest, tasuliste ürituste ja kursuste läbiviimisest, heategevusüritustest, eraisikute ja ettevõtete annetustest Eestist ja välismaalt. 1997.aastal olid ühingu tulud ligikaudu 1,5 miljonit krooni. Meie erinevaid projekte on finantseerinud lastevanemad ja nende ettevõtted, Tallinna Kultuuriamet, Avatud Eesti Fond, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuurifond. Õde Mary Vénard on organiseerinud annetusi Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Ameerika Ühendriikidest.