Toetust vajavad projektid 2003/2004 õppeaastal

 

1.Tasuta eine

Suurem osa VHK õpilasi osaleb üldharidusele lisaks huvikoolides ja ringides ning nende päevad on pikad. Hommikul peaks kodus kindlasti sööma, soe koolilõuna on tervislik ja laste hinnangul maitsev, kuid sellest ei piisa.

Eelmisest kooliaastast alates oleme hoidnud gümnaasiumi puhveti avatuna kella 6-ni õhtul, süüa saavad osta nii suured kui väikesed. Kuid alati ei ole selleks raha. Kevadel algatasime tervisliku toitumise ja nälja kustutamise projekti - kõik soovijad saavad tasuta värsket salatit, teraleiba ja vett. Ettenähtud koolitoidu portsjongi saab vajadusel niiviisi suurem.

Esialgu linna poolt koolitoidu osaliseks kompenseerimiseks mõeldud vahenditest finantseeritud algatus võeti õpilaste poolt väga hästi vastu. Sügisest peame hea algatuse jätkamiseks raha ise leidma. Päevas süüakse ära umbes 6 kilo salatit, 2 leiba ja 2 saia. Salatisööjaid jagub kogu päevaks, õhtuni välja.

Projekti maksumus kuus on 7000 krooni. Aastaks vaja kokku: 59 500 krooni

 

2.Koolihoov

Vene 13 ja Vene 15/ Pühavaimu 8 sisehoovist sai remondi käigus korrastatud vaid väike osa. Haljastusprojekt ja plaan koolihoov lastele avada oli küll olemas, aga tööde käigus tulid välja vanad võlvkeldrid. Nüüd tuleks need hoopis puhastada, renoveerida ning lisaruumidena koolimajadega liita.

Vene 22 gümnaasiumi maja taga asub roheline aed - soojal ajal saab seal süüa, eelmisel aastal tellitud spetsiaalne mööbel võimaldab ühel klassil korraga õues ka tunde läbi viia. Maja kõrval olev müüriga suletud asfalteeritud hoov on aga ainus vaba väljak, kus lapsed palli mängida saavad ja kus vajadusel võib ka väiksema seltskonnaga liikumistunde läbi viia.

Samas oli see ka ainus koht vanalinna parkimistsoonis, kus õpetajad ja teised kooli töötajad said töö ajal oma autosid hoida. Tasuline parkimine tänaval ei tule tänase sissetulekute taseme juures kõne alla - õpetaja peaks oma tunni palga kulutama auto parkimiseks selle tunni ajal.

Alates selle õppeaasta sügisest on prioriteediks laste mängimine hoovis - kella 8 - 17-ni võib seal parkida vaid lühiajaliselt kooli külastades või mingi kauba kohale toimetamiseks. Töötajate parkimisprobleemi lahendamiseks oleme sõlminud erikokkulepped kahe tasulise parklaga - Uue tänava otsas ja Aia tn. Kaubahalli juures. Õpetajad tasuvad ise parklakoha maksumusest 20-40% (sõltuvalt koormusest).

Projekti maksumus kuus: 6000 krooni Aastaks tarvis koguda: 51 000

 

3.Õpilaste sotsiaalstipendium

Meie suurim rahvuslik rikkus on anne. Selle avastamine ja väljaarendamine igas lapses peaks olema kooli peamine ülesanne. Oleme loonud integreeritud hariduskeskuse, mis lapse arengut võimalikult terviklikult toetaks. Paraku on olukordi, kus pere jaoks võib lapse Tallinnas koolitamine olla majanduslikult võimatu. Teisalt looks just hea haridus ja lapse andele tuginev eriõpe eeldused heaks eneseteostuseks tulevikus. Vanemaid õpilasi ja nende peresid aitaks kitsikusest välja õppimise kõrval jõukohase töö tegemine, ise endale elatise teenimine. Ise teenides säilib ka abi saaja väärikus ja hool oma heaolu eest. Koolis on palju võimalusi õpilastele rakenduse leidmiseks, projekti kaudu oleks vaja luua fond selle töö eest tasumiseks.

Huvi korral võiks alternatiivina algatada projekti, kus hästikindlustatud perekonnal on püsiv suhe mõne toetust vajava õpilasega - tasub tema huvi- või erakooli õppemaksu; toiduraha, kui ta on väljastpoolt Tallinna, ostab vajalikud koolitarbed ning määrab talle väikese stipendiumi vähese koormusega töö eest koolis või ettevõttes. Kindel kava sõltub olukorrast ja on iga lapse puhul erinev.

Projekti maksumus kuus: orienteeruvalt 1200-1500 ühe õpilase kohta

 

4.Õpetajate stipendiumid

Kooli kujundamisel on võtmeks õpetajaskond, just selle tõttu on küsimus õpetaja osast kasvatajana, mitte ainult aineõpetajana, tänases situatsioonis üks raskemaid probleeme koolis. Oluline on, et enamik koolis töötavatest täiskasvanutest jagaks sarnast mõttemudelit õppimise kohta ning nende otsused ja teod oleksid üksteist toetavad. Oma igapäevases koolitöös tasub teadlikult võtta aega selleks, et reflekteerida tehtut ja seda, mida on seeläbi õpitud. Koolituses on VHK-s väärtustatud ühtselt kontseptuaalselt platvormilt korraldatud meeskonnaõpet, sest see omakorda võimaldab kujuneda ühtse väärtussüsteemiga õpetajate kogukonnaks. Nii kujunebki omaette töövaldkonnaks tegelemine uute ja noorte õpetajatega. Oleme loonud selleks tugisüsteemi: igale uuele töötajale määratakse juhendaja, kelle ülesandeks on toetada kolleegi uues keskkonnas ja aidata õpilastega klassis edukalt hakkama saada. Kahtlemata nõuab see töö pühendumist, on vastutusrikas ja aeganõudev.

Juhendaja-õpetajate kõrval sooviksime stipendiumiga toetada ka tublimaid noori õpetajaid, kes oma mõneaastase tööga on näidanud sobivust ja pühendumist õpetajana. Kahjuks on palkade tase hariduse ja kultuuri vallas võrreldes teiste sektoritega niivõrd palju madalam, et kooli sisse elanud parimas eneseteostuse eas õpetajad on sunnitud muud tööd otsima seoses sooviga luua perekonda või rajada endale kodu.

Sellel õppeaastal on meil 13 uut õpetajat ja sama palju juhendajaid; ühekordset tunnustust võiks igal aastal pälvida kõigis koolides kokku 10 noort õpetajat.

Projekti maksumus aastas: 63 000

 

5.Õpetajate tervise- ja kultuuriprogramm

Õpetajakutset ei väärtustata meie ühiskonnas veel piisavalt, õpetaja palk jääb keskmisele kõvasti alla. Teisalt kuhjub õpetajale aasta-aastalt üha rohkem ülesandeid - lootes, et koolis täidetakse kõik need lüngad, mida lapse kasvamisse jätavad näiteks lahutus, üksijäetus, peresidemete ja põlvkondadevaheliste kontaktide nõrkus, virtuaalses maailmas veedetud tunnid, ema- isa pikad tööpäevad jne. Meie võimuses ei ole ümber jagada riigieelarve vahendeid ega hoida koos perekondi. Küll aga saame õpetaja tööd tunnustada, motivatsiooni tõsta ning koolikollektiivi tugevdada, luues võimalusi koos kolleegidega lõõgastumiseks.

Ideaalis võiks ühe õppeaasta jooksul toimuda:

Ujula üürimine - 1 tund nädalas: Projekti maksumus: 12 000
Kontserdi ühiskülastus kord aastas (kõik töötajad): Projekti maksumus: 30 000
Teatri ühiskülastus kord aastas (kõik töötajad): Projekti maksumus: 35 000
1- päevane reis Eestis (kultuur või sport): Projekti maksumus: 20 000

 

Annetused palume kanda Miikaeli Ühenduse arvele: 10220032807012
(märgusõnaks projekti nimi)