VASTUVÕTT VHK GÜMNAASIUMISSE

2004-ndal aastal võetakse Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi X-klassidesse vastu 58 uut õpilast. VHK Gümnaasiumi õpilased omandavad riiklikule üldhariduskooli õppeprogrammile lisaks erialased teadmised vastavate huvialakoolide programmide järgi:

KUNSTIKOOL: VHK kunstikool pakub kunstihuvilistele 3-aastast programmi (maal, joonistamine, skulptuur, keraamika, kunstilugu jne), mis loob eeldused edaspidisteks kunstiõpinguteks või annab algoskused tarbekunsti mõnes valdkonnas.
Kunstiharusse võetakse õppima 12 õpilast.

MUUSIKAKOOL: Muusikaõpe toimub koostöös VHK Muusikakooliga meistriklassides muusikaõpingute jätkamisest huvitatud noortele. Programmis on eriala (pill / laulmine), koor, harmoonia, muusikateooria, muusikalugu. Muusikaharusse võetakse vastu 6 õpilast.

TEATRIKOOL: Teatriõpe toimub VHK Teatrikoolis. Programm on valminud koostöös Stuudio THEATRUM-iga. Kolme aasta jooksul õpitakse lavalise liikumise aluseid, näitlejameisterlikkuse aluseid ning lavakõnet.
Teatrikooli võetakse vastu 10 õpilast (5 tüdrukut / 5 poissi).

KEELTEKESKUS: Keelteharu õppetööd korraldab Miikaeli Ühenduse Keeltekeskus. Programmis on prantsuse keele intensiivkursus, inglise ja ameerika kirjandus, draama ja tõlkimine. Keelteharusse võetakse õppima 14 õpilast.

TÄPPISTEADUSTE KOOL: Reaalharu õppetööd korraldab Miikaeli Ühenduse Arengukeskus. Programmis on astronoomia, füüsika ja matemaatika erikursused; loodusteaduste ajalugu, programmeerimine, tõenäosus-teooria, loogika. Reaalharusse võetakse vastu 16 õpilast.

HUVIKOOLI ÕPPEMAKS ON 400 KROONI KUUS.

Õpilaste vastuvõtt X klassi toimub üldkatsete (eesti keel, inglise keel ja matemaatika),
ja neile järgnevate huvialakooli (VHK Muusikakool, Kunstikool, Teatrikool) tulemuste põhjal.

Lõplik valik kandidaatide vahel tehakse vestluse põhjal.

Vajalik eelregistreerimine alates 15. veebruarist Vene 22 II korrus, õpetajate tuba (kella 8.00-16.00).
Kaasa IX klassi klassitunnistus (originaal) ja õpilaspilet

ÜLDKATSED TOIMUVAD
esmaspäeval, 22. märtsil kell 10:00 Vene tn. 22.
·Kaasa IX klassitunnistuse koopia
·kirjutusvahend

tulemused avaldatakse 5. aprillil

HUVIALAKOOLIDE KATSED TOIMUVAD
17. ja 24. aprillil põhikatse edukalt sooritanud õpilastele

INFO telefonil 6996130 või õpetajate tuba II korrus