K u n s t i m a j a

Kunstimaja
Kunstimaja vapp

Vene 13 / Pühavaimu 8, tel 6996 150 , fax.6996 101

Juhataja: Anu Johanson; janu@colleduc.ee
Õppealajuhataja: Risto Paju; risto@colleduc.ee
Huviringide juhataja Jaana Jüris; jjaana@colleduc.ee

Kunstimaja kuulub Vanalinna Hariduskolleegiumi(VHK) koosseisu, asub Tallinna Vanalinnas Vene ja Pühavaimu tänava nurgal olevas majas aadressiga Pühavaimu 8, IV korrus


Vanalinna Kunstimaja "katuse" all toimub õpe mitmel eri viisil:

Kunstimajas õpetajatena tegutsevad oma ala asjatundjad on nii kunstniku kui kunsti ja/või käsitöö õpetaja ettevalmistusega.

Vahvateks traditsioonideks on saanud Vanalinna Päevade raames kunstihoovi ning suviste kunstilaagrite korraldamine, omaloomingu konkursid, jõulumüügid ja mailaada töötoad, kus õpilased koos lastevanematega valmistavad esemeid müügiks, mille tulu läheb kooli elu parandamiseks.

Kunstimaja töö üheks oluliseks väljundiks on õppeaasta jooksul korraldatavad näitused õpilaste töödest; samas osaletakse näitustel ja konkurssidel ka väljaspool oma maja piire.


VHK Kunstimaja KUNSTIKOOL

Õppealajuhataja: Risto Paju; risto@colleduc.ee
Kestus: 5 õppeaastat, keskmiselt 9 nädalatundi
Õpilased: VHK Põhikooli ja Gümnaasiumi õpilased

Õppeprogrammi jooksul antakse baasharidus kujutavates ainetes, (maalimine, joonistamine, kompositsioon, skulptuur) millega luuakse eeldused õpilastele jätkata kunstiõpet kõrghariduse omandamiseks.

Viimasel õppeaastal toimub põhiainete kõrvalt spetsialiseerumine mõnele tarbekunsti alale (koostöös Mihkli Gildiga) või graafika tehnikale. Õpingud lõppevad lõputöö teostamisega.


VHK Kunstimaja huviringid, ateljeed, kursused

Huviringide juhataja Jaana Jüris; jjaana@colleduc.ee
Osaleda võivad kõik huvilised mudilastest täiskasvanuteni

Valida on erinevate kunsti- ja käsitöö ringide ning ateljeede seast:

Huviringides ja ateljeedes osalemise tasu ulatub keskmiselt 200-300 kroonini kuus, mis sisaldab ka põhilisi töövahendeid ja materjale.

Lühemaajalised kursused on mõeldud nii õpilastele kui õpetajatele mõne tehnika, materjali või teema intensiivsemaks käsitlemiseks.

VHK Kunstimajas alustavad 2003/2004 õppeaastal järgnevad huvialaringid:


  Mudila
1. kunst ja muusika Reet Reidak, Kaiu Põld E 10.00 - 11.45  
  1. - 6. klass
1. kunstiring Aet Adman T 15.40 - 17.15  
2. kunstiring Pille Õnnepalu K 14.00 - 15.35
3. meisterdamine Helen Poll N 14.50 - 16.25
4. nukuring Aet Adman N 15.40 - 17.15 alates 3. klass
5. voltimine(origami) Jaana Jüris T 15.40 - 17.15 alates 2. klass
6. tekstiil Liisa Kallam E 15.40 - 17.15 alates 2. klass
7. savitöö Kersti Õun E 14.00 - 15.35  
8. savitöö Kersti Õun E 15.40 - 17.15
9. puidutöö Indrek Roosi K 14.50 - 16.25 alates 2. klass
10. puidutöö Indrek Roosi R 14.50 - 16.25 alates 2. klass
  1. - 12. klass
1. keraamika Katharina Aus K 15.40 - 17.15  
2. keraamika Kersti Õun N 15.40 - 17.15
3. keraamika Rita Randmaa R 14.50 - 16.30
  10. - 12. klass
1. joonistamine Margot Kask R 17.00 - 18.30  
2. maalimine Reet Reidak T 17.15 - 18.45
3. tekstiil Liisa Kallam N 17.15 - 18.45
4. raamatuköitmine Helen Poll E 17.15 - 19.30
5. metall Aet Adman T 17.15 - 18.45
6. metall Väino Niitvägi K 17.15 - 18.45
7. puidutöö Rein Veskus T 16.30 - 18.00
8. savitöö Kersti Õun N 09.05 - 10.45

 

Ringid alustavad tööd 8. septembril.
info: www.colleduc.ee
tel: 6 996 150
jjaana@colleduc.ee

Ringides osalemise tasu:

www.colleduc.ee